ദുബായ് ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റ്:ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് നേരത്തെ തുറക്കും

ദുബായ്:ദുബായ് ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിവെലിനുള്ള ഡി എസ് എഫിന്റെ ഗ്ലോബല്‍ വില്ലെജ് ഇത്തവണ നേരത്തേ തുറക്കുമെന്ന് അധികൃതർ.ഹജ്ജ് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ 21