36 കോടിയിലൊരുവന്‍….

ലോകത്ത് ആഹാരം സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം 36 കോടിയാണെന്നാണ് ഫുഡ് ആന്റ് അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ആ