പ്രണയം നിരസിച്ചു വനിതാ എസ്ഐയെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെടിവച്ചു കൊന്നു

ണയം നിരസിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ വെടിവച്ചു കൊന്ന ശേഷം എസ്ഐ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പ്രീതി അഹ്‌ലാവത് എന്ന ഇരുപത്തിയാറുകാരിയാണ്