ശിവശങ്കറിനെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും; തൊട്ടതെല്ലാം വിവാദം; കള്ളപ്പണ കടത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം അറസ്റ്റിലാകുന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

അറസ്റ്റിലാകുന്ന ഐഎഎസ് (IAS) ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ(Shivasankar). ശിവശങ്കറിനെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും (