കാര്‍ഷിക അഴിമതി; തായ് പ്രധാനമന്ത്രി ഹാജരായില്ല

തായ്‌ലന്റില്‍ നെല്ല് സബ്‌സിഡി കേസില്‍ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി അഴിമതി വിരുദ്ധ കമ്മീഷനു മുമ്പാകെ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി യിംഗ്‌ലക് ഷിനവത്ര ഹാജരായില്ല.

തായ്‌ലന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി യിംഗ്‌ലക്ക് ഷിനവത്ര ബാങ്കോക്ക് വിട്ടു

തായ്‌ലന്‍ഡിലെ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി യിംഗ്‌ലക്ക് ഷിനവത്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ സമരം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തില്‍ തലസ്ഥാനമായ ബാങ്കോക്കില്‍നിന്ന് ആസ്ഥാനം മാറ്റി. ബാങ്കോക്കില്‍നിന്ന്

തായ്‌ലന്റ് ഇലക്ഷന്‍ നീട്ടിവയ്ക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

2014 ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടത്തുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന തായ്‌ലന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പു നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്ന തായ് ഇലക്്ഷന്‍ കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദേശം ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി യിംഗ്്‌ലക്ക് ഷിനവത്രയുടെ സര്‍ക്കാര്‍