കോവിഡ് വ്യാപന ഭീതി; ഷിന്‍ജിയാങ് പ്രവിശ്യയില്‍ പരിശോധന സൗജന്യമാക്കി ചൈന

മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ പ്രവിശ്യയില്‍ മാളുകളും ഹോട്ടലുകളും അടയ്ക്കുകയുംപാര്‍പ്പിട സമുച്ചയങ്ങള്‍ക്ക് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.