പലസ്തീനുമായി സമാധാനം അകലെയല്ല: ഇസ്രയേല്‍ പ്രസിഡന്റ്

പലസ്തീനുമായി സമാധാനത്തിനുള്ള സമയമായതായി ഇസ്രയേല്‍ പ്രസിഡന്റ് ഷിമോന്‍ പെരസ്. ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം. രണ്ടു സ്വതന്ത്ര