ജെഎന്‍യു വിഷയത്തില്‍ കനയ്യ കുമാര്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ രാജ്യദ്രോഹ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേര്‍ത്തത് സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ മുന്‍ സഹായി ശില്‍പി തിവാരി

ജെഎന്‍യു വിഷയത്തില്‍ കനയ്യ കുമാര്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ രാജ്യദ്രോഹ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേര്‍ത്തത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരില്‍ മാനവവിഭവ ശേഷി