ഗോര്‍ഡണ്‍ ബ്രൗണ്‍ ഷീലാ ദീക്ഷിതിനെ സന്ദര്‍ശിച്ചു

ബ്രിട്ടീഷ് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഗോര്‍ഡണ്‍ ബ്രൗണ്‍ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി ഷീലാ ദീക്ഷിതുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാര്‍വത്രികത സംബന്ധിച്ച്