ചൈന വിഭജനത്തിനും ഭിന്നിപ്പിനും ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ വിധി ദാരുണമായിരിക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഷി ചിന്‍ പിങ്

ചൈനയെ വിഭജിക്കുവാനും ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ വിധി ദാരുണമായിരിക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിന്‍ പിങ്. ഹോങ്കോങില്‍ ചൈനാ