ഗണേഷ്‌കുമാറിന്റെ കൈയില്‍ നിന്നും അവാര്‍ഡ് സ്വീകരിക്കില്ല: ഷെറി

മന്ത്രി ഗണേഷ്‌കുമാറില്‍ നിന്ന് അവാര്‍ഡ് സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് ആദിമധ്യാന്തത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ ഷെറി. മന്ത്രിയുടെ ബുദ്ധികേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശത്തെത്തുടര്‍ന്നു തന്റെ സിനിമയെ ഒരു അവാര്‍ഡ്