ഡല്‍ഹി പോലീസിനെതിരേ വീണ്ടും ഷീല ദീക്ഷിത്; പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കത്തയച്ചു

ഡല്‍ഹി പോലീസിനെ വിമര്‍ശിച്ച്, പോലീസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനു പ്രധാമന്ത്രി ഇടപെടമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി ഷീലാ ദീക്ഷിത് കത്തയച്ചു. ഡിസംബര്‍ 16 ലെ