പിതാവിന്റെ വേര്‍പാട് ഉള്ളിലൊതുക്കി ഷെഫീന നേടിയെടുത്തത് ഒന്നാംറാങ്ക്

പിതാവിന്റ മരണം നലകിയ വേദന ഉള്ളിലൊതുക്കി എംജി യൂണിവോഴ്‌സിറ്റി കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് എംടെക്ക് പരീക്ഷയെഴുതി ഷെഫീന നേടിയെടുത്തത് പൊന്‍തിളക്കമുള്ള ഒന്നാം