ഷീലാ ദീക്ഷിതിന് ഡല്‍ഹിയില്‍ സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്താത്തത് വിവാദമാകുന്നു

ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയ കേരള ഗവര്‍ണറും ഡല്‍ഹി മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഷീലാ ദീക്ഷിതിന് സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതില്‍ പിഴവ്. കേരളാ ഹൗസില്‍ എത്തിയ