ഇറോം ഷര്‍മിളയുടെ നിരാഹാരസമരം 12 വര്‍ഷം പിന്നിടുന്നു

ഇറോം ഷര്‍മിളയുടെ നിരാഹാര സമരത്തിന് ഇന്നു 12 വര്‍ഷം തികയുന്നു. മണിപ്പൂരില്‍ സായുധസേനാ പ്രത്യേക അധികാര നിയമം പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു 2000