തെന്നിന്ത്യന്‍ ചലച്ചിത്രലോകത്തെ സാങ്കേതിക കുലപതി വി.ബി.സി മേനോന്‍ അഭിനയിച്ച ഹ്രസ്വചിത്രം ‘ശരി’ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നു

തെന്നിന്ത്യന്‍ ചലച്ചിത്രലോകത്തെ സാങ്കേതിക കുലപതി മലയാളിയായ വി.ബി.സി മേനോന്‍ പ്രധാനവേഷമിട്ട ഹ്രസ്വചിത്രം ‘ശരി’ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നു. 400 ഓളം ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക്