ഷെയർ ചാറ്റിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടു ഭാര്യമാരെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനായി പരസ്പരം കൈമാറി; സംഘം പൊലീസ് പിടിയിൽ

ഷെയര്‍ചാറ്റിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടാണ് ഇവര്‍ ഭാര്യമാരെ കൈമാറിയത്. 2018 മാര്‍ച്ച് മുതലാണ് സംഭവങ്ങളുടെ ആരംഭം...