ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹിന്ദുവായതുകൊണ്ട്: പിന്തുണയുമായി സംഘപരിവാർ അനുകൂല ട്വീറ്റർ

സിനിമാനടൻ ദിലീപിനു പിന്തുണയുമായി സംഘപരിവാർ അനുകൂല ട്വീറ്റർ രംഗത്ത്. ശംഖ് നാദ് കേരള എന്ന സംഘപരിവാർ അനുകൂല ട്വിറ്റർ ഐഡിയാണു