ശകുന്തള ദേവിയായി വിദ്യാബാലന്റെ മേക്ക് ഓവർ: ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പോസറ്റര്‍

ഹ്യുമന്‍ കമ്പ്യുട്ടര്‍ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രതിഭ ശകുന്തള ദേവിയുടെ ജീവിതം സിനിമയിലേക്ക്. വിദ്യ ബാലനാണ് കഥാപാത്രത്തെ ചിത്രത്തില്‍