ഫേസ്ബുക്ക് പരാമർശത്തിൽ അറസ്റ്റ്:അന്വേഷണം നടത്തും

ശിവസേന നേതാവ് ബാൽ താക്കറേയുടെ മരണത്തിൽ മുംബൈയിൽ ബന്ദാചരിച്ചതിനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത യുവതിയുടെ അറസ്റ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു.ബന്ദിനെതിരെ പ്രതികരണം