മേക്കോവർ നടത്തി ചുള്ളനായി; മതപരമായ അടയാളങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു; പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ഇമാം ഒളിവിൽക്കഴിഞ്ഞത് മറ്റൊരാളായി

എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലും ഇയാളുടെ ചിത്രം വെച്ച് പൊലീസ് ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഖാസിമി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസിലെ