നാലു വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്ത മുത്തശ്ശനെയും മുത്തശ്ശിയെയും പത്തു വർഷം തടവ് വിധിച്ചു കോടതി

നാലു വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്ത മുത്തശ്ശനെയും മുത്തശ്ശിയെയും പത്തു വർഷം തടവ് വിധിച്ചു കോടതി

ആണ്‍സുഹൃത്തിനൊപ്പം മകളുടെ അശ്ലീല വീഡിയോ; ദേഷ്യപ്പെട്ട പിതാവിനെതിരെ മകൾ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നല്‍കി

ദേഷ്യത്തോടെ വീട്ടിലെത്തിയ പിതാവ് മകളോട് കയർക്കുകയും വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വിലക്കുകയും ചെയ്തു.