ലൈംഗിക തൊഴില്‍ ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമല്ല; പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഏത് തൊഴില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സ്വാതന്ത്രമുണ്ട്: ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

2019ലെ സെപ്റ്റംബറിലാണ് മൂന്ന് യുവതികളെ മുംബൈ പോലീസിന്‍റെ സാമൂഹിക സേവന വിഭാഗം മലാഡിലെ ചിഞ്ചോളി ബിന്ദര്‍ മേഖലയില്‍ നിന്ന് അറസ്റ്റ്