ഏഴ് മരണം; ബുള്‍ബുള്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് പശ്ചിമബംഗാളില്‍ വിതച്ചത് കനത്ത നാശം

ഇനിവരുന്ന 12 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറയും. പശ്ചമബംഗാളിലൂടെയുള്ള കാറ്റിന്റെ വേഗത 110-120 കി.മീറ്റര്‍വരെ ആയിരുന്നു.