ടാബ്ലറ്റ് പിസിയുമായി ഇന്നു സെൻസെസിനു തുടക്കം

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ജാതി സെന്‍സസ് ഇന്നു മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. സെന്‍സസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് കണ്ണൂര്‍ കളക്ടറേറ്റില്‍