ഗിന്നസ് ബുക്കില്‍ ഇടം നേടി കടുവകളുടെ എണ്ണംഅറിയാന്‍ ഇന്ത്യ നടത്തിയ സെന്‍സസ്; കാരണം ഇതാണ്

ചിത്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ അവയുടെ ശരീരത്തിലെ സ്ട്രിപ്പുകളുടെ വ്യത്യാസം വച്ചാണ് എണ്ണം കണ്ടെത്തിയത്.

ലോക്ക് ഡൌൺ: സെന്‍സസ്, ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റര്‍ നടപടികള്‍ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർത്തിവെച്ചു

അടുത്തമാസം ഒന്നുമുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 30വരെയാണ് സെന്‍സസ്, എന്‍പിആര്‍ നടപടികള്‍ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.