കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് മുസ്ലീം ലീ​ഗ് നേതൃത്വത്തെയല്ല; യൂത്ത് ലീഗ് നടത്തിയത് സ്വയം വിമർശനം: പികെ ഫിറോസ്

സമൂഹത്തിലേക്ക്പാർട്ടിയുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുതല്‍ ഇടതു മുന്നണിയുടെ വീഴ്ച പുറത്തുകൊണ്ടു വരുന്നതിൽ വരെ എല്ലാം വീഴ്ചയുണ്ടായി.