എല്ലാവരെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെയെങ്കിലും ചൂണ്ടികാണിക്കൂ; യുഎന്‍ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയോട് ഇന്ത്യ

ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചാണ് പൗരത്വം നല്‍കുന്നത്. എല്ലാ ആളുകളെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെയെങ്കിലും കാണിച്ച് തരൂ.

നാടുവിടേണ്ടവര്‍ മതവര്‍ഗ്ഗീയതകൊണ്ട് അന്നമൂട്ടുന്നുവരാണ്; കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മറ്റുള്ളവര്‍ ഇവിടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ

കേന്ദ്രത്തില്‍ ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലേറി ഒന്നാം വാര്‍ഷികം ആേഘാഷിക്കാന്‍ കാത്തു നില്‍ക്കുന്ന ഈ സമയം ഈ മഹാരാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന