96 സെക്രട്ടറിമാരും 10 പുതിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുമായി കെപിസിസി തുടർ ഭാരവാഹി പട്ടിക; എ ഐ സി സിയുടെ അം​ഗീകാരം

സ്വന്തം മകനാല്‍ തന്നെ നടന്ന വീടാക്രമണ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് വിവാദത്തിലായ ലീനയെ സെക്രട്ടറിമാരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി.