കടലാക്രമണ ഭീഷണി; പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി 22.5 കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരളാ സര്‍ക്കാര്‍

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രളയത്തില്‍ പൂര്‍ണമായോ ഭാഗികമായോ വീട് തകര്‍ന്നവരില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കിടപ്പുരോഗികള്‍ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും അധിക ധനസഹായം നല്‍കുന്നതിന് പ്രത്യുത്ഥാനം എന്ന