കടൽക്കൊല:നാവികർക്ക് കുറ്റപത്രം നൽകി

കൊല്ലം:കടലിലെ വെടി വെയ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതികളായ ഇറ്റാലിയൻ നാവികരായ ലത്തോറെ മാസിമിലിയാനോ, സാല്‍വത്തോറെ ജിറോണ്‍ എന്നിവര്‍ക്ക്‌ കുറ്റപത്രത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ്‌