സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവ വേദി തിരൂരങ്ങാടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു

സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവ വേദി തിരൂരങ്ങാടിയില്‍ നിന്നും മലപ്പുറത്തേക്ക് മാറി. നേരത്തെ കലോത്സവത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ തിരൂരങ്ങാടി വേദിയാക്കിയതില്‍ വന്‍