`ആർഎസ്എസിൽ നിന്നും കേരളത്തെ രക്ഷിക്കൂ´; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജില്‍ മലയാളികളുടെ ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാമ്പയിൻ

സേവ് കേരള ഫ്രം ആര്‍എസ്എസ് എന്ന ഹാഷ്ടാഗാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ പേജിൽ മലയാളികളുടെ വകയായി എത്തുന്നത്...