ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ശനിയാഴ്ച എല്‍.ഡി.എഫ്. ഹർത്താൽ

ഇടുക്കി ജില്ലാ ആശുപത്രി  തൊടുപുഴയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഹൈറേഞ്ചിലെ 11 പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ശനിയാഴ്ച എല്‍.ഡി.എഫ്. ഹര്‍ത്താലിന് ആഹ്വാനംചെയ്തു. കട്ടപ്പന,