മധ്യപ്രദേശിൽ കരോളിനു പോയ മലയാളി കൃസ്തീയ പുരോഹിതന്മാർ അറസ്റ്റിൽ: പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബജ്രഗ് ദൾ അക്രമം; പുരോഹിതന്മാർ വന്ന ഒരു കാർ കത്തിച്ചു

കരോളിനു പോയ കൃസ്തീയ പുരോഹിതന്മാരെ പോലീസ് അന്യായമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പരാതി. മധ്യപ്രദേശിലെ സത്ന എന്ന സ്ഥലത്താണു മലയാളികൾ കൂടി