കൗമാരക്കാരിയില്‍ നിന്നും തന്നെ ഒഴിപ്പിച്ച പുരോഹിതന് ഭീഷണിയുമായി ചെകുത്താന്റെ എസ്.എം.എസ്

പോളണ്ടിലെ കൗമാരക്കാരിയുടെ ദേഹത്തുകൂടിയ ചെകുത്താനെ ഒഴിപ്പിച്ച പുരോഹിതന് ചെകുത്താന്റെ വക ഭീഷണി എസ്.എം്എസുകള്‍. തെക്ക്കിഴക്കന്‍ പോളണ്ടിലെ ജറോസ്ലോയില്‍ കൗമാരക്കാരിയുടെ ബാധയൊഴിപ്പിച്ച