തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻഎസ്എസ് ഓഫീസിന് നേരെ ചാണകമേറ്: കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ പിടിയിൽ

എന്‍എസ്എസ് കരയോഗം ഓഫീസിന് നേരെ ചാണകമെറിഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം ശാസ്തമംഗലത്തുള്ള രാജാ കേശവദാസ