4100 കോടി രൂപ ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കി; സ്വാശ്രയ ഭാരത് പാക്കേജ് മൂന്നാം ഘട്ടം വിശദീകരിച്ച് നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍

ഇനിയുള്ള സമയം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിന് ചിലവാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.