പന്തളം കുടുംബം ബിജെപിക്കുവേണ്ടി പരസ്യപ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങില്ല: കാരണം കേന്ദ്രം ഇടപെട്ടില്ലെന്ന് ശശികുമാര വർമ്മ

ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി പന്തളം കുടുംബം പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു....

പന്തളം കൊട്ടാര പ്രതിനിധികൾക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ശശികുമാര വർമ്മ

ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ അയറിയതിനെതിരെയും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ശബരിമലയിലേക്ക് യുവതികളെ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചത്...