ഹാരിസണ്‍ ഭൂമി സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി.കെ ശശീന്ദ്രനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

ഹാരിസണ്‍ ഭൂമി സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൃത്യ നിര്‍വഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് വയനാട് സി.പി.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി.കെ ശശീന്ദ്രനെ പോലീസ്