അംജദ് അലിഖാന്റെ സരോദ് തിരിച്ചു കിട്ടി

ഉസ്താദ് അംജദ് അലിഖാന്റെ സരോദ് തിരിച്ചുകിട്ടി. ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍ലൈന്‍സ് അധികൃതരാണ് സരോദ് കണ്്‌ടെത്തിയത്. ലണ്്ടനില്‍നിന്നു ന്യൂഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ബ്രിട്ടീഷ് എയര്‍ലൈന്‍സ്