തടികുറയ്ക്കാനായി ഗുളിക കഴിച്ച യുവാവ് മരിച്ചു

തടികുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഗുളിക കഴിച്ച ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ലണ്ടനില്‍ മരിച്ചു. ഹൈദരാബാദുകാരനായ സര്‍മാദ് അലാദിന്‍ ആണ് ബോഡിബില്‍ഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ശരീരത്തില്‍ കൊഴുപ്പു