സോളാർ കേസ്:ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കകം ജുഡീഷ്യല്‍ കമ്മിഷനു മുന്നില്‍ വെളിപ്പെടുത്തും: സരിത എസ്‌. നായര്‍

സോളാര്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പറയാനുള്ളതെല്ലാം ജുഡീഷ്യല്‍ കമ്മിഷനു മുന്നില്‍ ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കകം വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നു സരിത എസ്‌. നായര്‍ പറഞ്ഞു .സോളാര്‍ കേസ്‌