സരബ്ജിത്തിന്റെ മകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി

പാക്കിസ്ഥാനില്‍ ജയിലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സരബ്ജിത്തിന്റെ മകള്‍ക്കു സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി. സരബ്ജിത്തിന്റെ മകള്‍ സന്ദീപ് കൗറിനെയാണു പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്നലെ റവന്യൂ