സന്തോഷ്‌ട്രോഫി; കേരളത്തിന് വിജയ തുടക്കം

സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരം കേരളത്തിനു  വിജയം കുറുച്ച് തുടക്കമായി. മറുപടിയില്ലാത്ത  3ഗോളുകള്‍ക്കാണ് കേരളം ത്രിപുരയെ  പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.  കേരളത്തിനുവേണ്ടി  പി.