ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍ സിഇഒ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു

ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍ ഇന്ത്യന്‍ സിഇഒയും സൗത്ത് ഏഷ്യ ചീഫുമായ സഞ്ജയ് കപൂര്‍ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷമായി എയര്‍ടെലിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദേഹം. ഭാരതി