ജോലിക്കുവേണ്ടിയുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വീട്ടിൽ നിന്നുമിറങ്ങിയ യുവതി മരിച്ച നിലയിൽ: ദുരൂഹത

ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് എഴുപുന്നയിലെ വീട്ടില്‍ നിന്നും സാന്ദ്ര ഇറങ്ങിയതെന്നു ബന്ധുക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി...