സാംസങിന്റെ കിഡ് ടാബ്

കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമാക്കി സാംസങ് ഗാലക്‌സി ടാബ്-3യുടെ പുതിയ വേര്‍ഷന്‍ വിപണിയില്‍ എത്തുന്നു. സെപ്റ്റംബറില്‍ എത്തുമെന്ന് കരുതുന്ന ടാബ് കുട്ടികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന