സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്‌സി ഗ്രാന്‍ഡ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍

സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ രംഗത്തെ ഭീമനായ സാംസങ്ങ് തങ്ങളുടെ ഗാലക്‌സി നിരയിലെ പുതിയ അംഗത്തെ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ ഗാലക്‌സി