കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീലിനില്ല; ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാനില്ലെന്ന് സർക്കാർ.പകരം